1. Anasayfa
 2. Bilgi

Alan Adı (Domain) Durum Kodları

Alan Adı (Domain) Durum Kodları
0

Hemen hepimizin en az birer tane alan adının olduğu bir dönemdeyiz. Kimimiz bu alan adını bir proje için kullanmakta, kimimiz kişisel amaçları için kullanmakta. Özellikle büyük projelerde kullanılan alan adlarında anlık bir kesinti olması sizlere çok büyük zarara da uğratabilir. Eğer alan adınız bazlı bir problem varsa da bu durumu, statüsüne bakarak tespit edebilirsiniz.

Alan Adı Durum Kodu Nedir?

Bazı kaynaklarda EPP kodu olarak da bilinen bir bilgi koduna verilen isimdir. Bir alan adının tescil edilmesinde düşme işlemine kadar en az 1 tane durum kodu bulunur. Bu kod o anki durumunu yani statüsünü gösterir. Bu kodu inceleyerek alan adınız üzerinde uygulanan yapılandırmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İki farklı kategoride durum kodu bulunmaktadır. İlki server kodu, ikincisi ise müşteri kodudur. Server kodları kaydeden ana sistem tarafından belirlenir, müşteri kodu ise kayıt eden firma tarafından belirlenir. Server kodları, müşteri kodlarından daha önceliklidir. Bu durumdan dolayı öncelikle server kodu mu yoksa müşteri kodu mu olduğunu dikkatli incelemekte fayda var.

Server Durum Kodları:

Kaydedici sistem tarafından belirlenen kodlardır.

addPeriod

Bir alan adının ilk kaydının ardından sağlanır. Kaydedici bu süre zarfında alan adını silerse, kayıt, kayıt masrafı için kayıt şirketine iade veya kredi sağlayabilir.
Bu, alan adınızın kaydının ilk birkaç günü için belirlenmiş bilgilendirici bir durumdur. Alan adınızla ilgili bir sorun yoktur.

autoRenewPeriod

Bu kod ödemesi gerçekleşmeyen bir sürede olduğunu bildirir , bir alan adı kayıt süresi sona erdikten ve kayıt eden tarafından otomatik olarak uzatıldıktan (yenilenir) sonra sağlanır. Kayıt eden sistem bu süre zarfında alan adını silerse, kayıt yenileme masrafı için kayıt şirketine bir kredi sağlar.
Bu, alan adınızın kaydının otomatik olarak yenilenmesinden sonra sınırlı bir süre için ayarlanmış bilgilendirici bir durumdur. Artık domaininizi tutmak istemiyorsanız (yani yenileme ücretini ödemek istemiyorsanız),  hemen kayıt şirketinize başvurmalısınız .

inactive

Bu durum kodu, nameserverlarınızın (ad sunucuları) alan adınızla ilişkilendirilmediğini gösterir. Alan adınız DNS`de etkinleştirilmiyor ve çözülemeyecektir.
Domaininiz birkaç gün boyunca bu durumda kaldıysa, işlemdeki gecikme hakkında bilgi istemek için kayıt şirketinize başvurmak isteyebilirsiniz. Uzantınızdan, kayıt için sağlanacak belgelere ihtiyaç duyuyorsa, gerekli belgeleri sağlamanız gerekebilir.

ok

Bu kod, bir alan adı için standart durumdur, yani bekleyen işlemleri veya yasakları yoktur.
Kayıt operatörünüzün clientTransferProhibited, clientDeleteProhibited ve clientUpdateProhibited gibi durum kısıtlamalarını yapmalarını istemek, alan adınızda yetkisiz aktarımların, silinmelerin veya güncellemelerin önlenmesine yardımcı olabilir .

pendingCreate

Bu durum kodu, alan adınızı oluşturma isteğinin alındığını ve işlenmekte olduğunu gösterir.
TLD özel bir kayıt döneminde ise, bu, alan adının bu sürenin sonunda tahsis edileceğini gösterebilir. TLD özel bir kayıt döneminde değilse ve listelenen Tescil Ettiren değilseniz, sorunu çözmek için derhal kayıt şirketinize başvurmalısınız.

pendingDelete

Bu durum kodu redemptionPeriod veya pendingRestore ile karıştırılabilir. Böyle bir durumda, etki alanı adına ayarlanan duruma (yani, redemptionPeriod veya pendingRestore) bağlı olarak, yukarıda açıklanan karşılık gelen açıklama geçerlidir. Bu durum redemptionPeriod veya pendingRestore durumuyla birleştirilmemişse, pendingDelete durum kodu, alan adınızın 15 gün boyunca itfa durumunda olduğunu ve 15 günlük süre içinde geri yüklemediğinizi gösterir. Alanınız birkaç gün boyunca bu durumda kalacak, bundan sonra alanınız temizlenecek ve kayıt veritabanından tamamen silinecektir. Silme gerçekleştiğinde, alan adı kayıt defterinin politikalarına uygun olarak yeniden kayıt için kullanılabilir.
Alan adınızı korumak istiyorsanız, hangi seçeneklerin mevcut olduğunu öğrenmek için hemen kayıt kuruluşunuza başvurmalısınız.

pendingRenew

Bu durum kodu, alanınızı yenilemeye yönelik bir isteğin alındığını ve işlenmekte olduğunu gösterir.
Alanınızı yenilemeyi istemediyseniz ve (örneğin, yenileme ücretini ödemeyi) yapmak istemiyorsanız, hangi seçeneklerin mevcut olduğunu tartışmak için derhal kayıt şirketinize başvurmalısınız.

pendingRestore

Bu durum kodu, ödeme alınmayan bir domainin tekrardan aktif edilmesini istediğini bildirir. Kayıt sistemi gerekli restorasyon belgelerini sağlaması için beklerken, kayıt sistemi bu durumda bu kodu tutacaktır. Kayıt kuruluşunuz, geri yükleme isteğini doğrulamak için belirli bir süre içinde kayıt operatörüne belge sağlama konusunda başarısız olursa, etki alanı, yeniden ödeme durumuna yani redemptionPeriod durumuna döner.
Kayıt sirketinizin, belgenizi zaman penceresi içinde göndermesini sağlamak için sık sık tanımlanmış yedi günlük süre içinde alan adınızın durum kodlarını izleyin. Bu süre sona erdiyse ve alanınız bir itfa durumundan dönme durumuna dönmüş ise,  sorunları çözmek için kayıt operatörünüze başvurun.

pendingTransfer

Bu durum kodu, alanınızı yeni bir kayıt operatörüne aktarma isteğinin alındığını ve işlenmekte olduğunu belirtir.
Alanınızı aktarma isteğinde bulunmadıysanız, sizin adınıza aktarma isteğini reddetmelerini istemek için hemen kayıt şirketinize başvurmalısınız.

pendingUpdate

Bu durum kodu, alanınızı güncellemeye yönelik bir isteğin alındığını ve işlenmekte olduğunu gösterir.
Alanınızı güncellemeyi istemediyseniz, sorunu çözmek için hemen kayıt şirketinize başvurmalısınız.

redemptionPeriod

Bu durum kodu, kayıt operatörünüzün kayıt defterinden alan adınızı silmesini istediğini belirtir. Alan adınız 30 gün boyunca bu durumda tutulacaktır. Kullanım süresinin sona ermesini takip eden beş takvim gününden sonra, alan adınız kayıt veritabanından silinir ve kayıt için uygun hale gelir.
Alan adınızı korumak istiyorsanız, alan adınızın silinmesini isteyen kayıt kuruluşunuzda sonuçlanan sorunların ne olduğunu çözmek için hemen kayıt yöneticinizle iletişime geçmelisiniz.  Beklenen konular çözüldükten ve uygun ücret ödendikten sonra, kayıt kuruluşunuz sizin adınıza alan adını geri yüklemelidir.

renewPeriod

Bu ödemesiz dönem, bir alan adı kayıt süresi kayıt memuru tarafından açıkça uzatıldıktan (yenilenir) sonra sağlanır. Kayıtçı bu süre zarfında alan adını silerse, kayıt yenileme masrafı için kayıt şirketine bir kredi sağlar.
Bu, sınırlı bir süre için belirlenen bilgilendirici bir durumdur veya alan adınız kayıt siteniz tarafından yenilenir. Alanınızı yenilemeyi istemediyseniz ve (örneğin, yenileme ücretini ödemeyi) saklamak istemiyorsanız, hangi seçeneklerin mevcut olduğunu tartışmak için derhal kayıt şirketinize başvurmalısınız.

serverDeleteProhibited

Bu durum kodu, alanınızın silinmesini önler. Genellikle hukuki ihtilaflar sırasında, isteğiniz üzerine, ya da bir redemptionPeriod durumu yürürlükte olan bir durumdur.
Bu durum, alan adınızda çözümlenmeye ihtiyacı olan bir sorunu gösterebilir. Daha fazla bilgi istemek ve sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmanız gerekir.

serverHold

Bu durum kodu, alanınızın Tescil Operatörü tarafından belirlenir. Alan adınız DNS yapılandırmalarında aktif olmadığını gösterir.
Nameserver (ad sunucuları) sağladıysanız, bu durum etki alanınızdaki çözümlemeye ihtiyacı olan bir sorunu gösterebilir. Eğer öyleyse, daha fazla bilgi istemek için kayıt şirketinize başvurmalısınız. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa, ancak DNS`i çözmeniz gerekiyorsa, gerekli yetkilendirme bilgilerini sağlamak için öncelikle kayıt şirketinize başvurmalısınız.

serverRenewProhibited

Bu durum kodu, alan adınızın Tescil Operatörünün,  alan adının yenilenmesine izin vermeyeceğini gösterir. Genellikle yasal uyuşmazlıklar sırasında veya alan adınız silinmeye maruz kaldığında yürürlüğe girmiş nadir bir durumdur.
Çoğu zaman, bu durum alan adınızla ilgili derhal ele alınması gereken bir sorun olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi istemek ve sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmalısınız. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa ve yalnızca bunu yenilemek istiyorsanız, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmak için Kayıt Defteri Operatörü ile çalışmasını talep etmeniz gerekir. Bu işlem, clientRenewProhibited için olduğundan daha uzun sürebilir, çünkü kayıt firmanız talebinizi alan adınızın kayıt defterine iletmeli ve kısıtlamayı kaldırmasını beklemelidir.

serverTransferProhibited

Bu durum kodu, alan adınızın geçerli kayıt kuruluşunuzdan bir başkasına aktarılmasını engeller. Genellikle yasal veya diğer uyuşmazlıklar sırasında, isteğiniz üzerine veya bir redemptionPeriod durumu yürürlükteyken olan bir durumdur.
Bu durum, alan adınızla ilgili derhal ele alınması gereken bir sorunu gösterebilir. Daha fazla bilgi istemek ve sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmalısınız. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa ve bunu yalnızca başka bir kayıt operatörüne aktarmak istiyorsanız, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmak için Kayıt Defteri Operatörü ile çalışmasını talep etmeniz gerekir. Alternatif olarak, bazı Tescil Operatörleri, tescil ettirenlerin bu statüyü yetkisiz transferlere karşı ekstra koruma olarak ayarlamalarına izin veren bir Tescil Kilitleme Servisi sunar. Bu durumun kaldırılması, clientTransferProhibited satüsü varsa normalde olduğundan daha uzun sürebilir, çünkü kayıt şirketiniz isteğinizi alan adınızın kayıt defterine iletmeli ve kısıtlamayı kaldırmasını beklemelidir.

serverUpdateProhibited

Bu durum kodu, alan adınızın güncellenmesini engellemek için kilitler. Genellikle hukuki ihtilaflar sırasında, isteğiniz üzerine, ya da bir redemptionPeriod durumu yürürlükte olan bir durumdur.
Bu durum, alan adınızda çözünürlüğe ihtiyacı olan bir sorunu gösterebilir. Öyleyse, daha fazla bilgi almak veya sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmanız gerekir. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa ve yalnızca bunu güncellemek istiyorsanız, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmak için Kayıt Defteri Operatörü ile çalışmasını talep etmeniz gerekir. Alternatif olarak, bazı Kayıt Operatörleri, kayıt ettirenlerin bu durumu yetkisiz güncellemelere karşı ek koruma olarak ayarlamalarına olanak sağlayan bir Kayıt Kilitleme Hizmeti sunar. Bu durumun kaldırılması ve clientUpdateProhibited var ise, olduğundan daha uzun sürebilir; çünkü kayıt şirketiniz isteğinizi alan adınızın kayıt defterine iletmeli ve kısıtlamayı kaldırmasını beklemelidir.

transferPeriod

Bu kod, bir alan adının bir kayıt şirketinden diğerine başarılı bir şekilde aktarılmasından sonra sağlanır. Yeni kayıt sistemi, bu süre içinde alan adını silerse, kayıt işlemi, kayıt masrafı için kayıt şirketine bir kredi sağlar.
Bu, sınırlı bir süre için ayarlanmış bilgilendirici bir durum veya alan adınızın yeni bir kayıt kuruluşuna aktarılmasını ifade etmektedir. Alanınızı aktarmayı istemediyseniz, orijinal kayıt şirketinize başvurmalısınız.

Müşteri Durum Kodları

Alan adı kaydedici firmanız tarafından belirlenir.

clientDeleteProhibited

Bu durum kodu, alan adınızı silmek için istekleri reddetmek için alanınızın kayıt defterine bildirir.
Bu durum kodu, ele geçirme ve / veya sahtekarlıktan kaynaklanan yetkisiz silme işlemlerini önleyebilecek alan adı kaydını, silmenin mümkün olmadığını belirtir. Alanınızı silmek istiyorsanız, önce kayıt operatörünüzle bağlantı kurup bu durum kodunu kaldırmasını istemeniz gerekir.

clientHold

Bu durum kodu, alan adınızın DNS’deki etki alanınızı etkinleştirmemesini ve sonuç olarak, bunun çözülmeyeceğini bildirir. Genellikle hukuki ihtilaflar sırasında, ödemesiz olarak veya alanınız silme işlemine tabi olduğunda kabul edilen nadir bir durumdur.
Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa, ancak çözüme ihtiyacınız varsa, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmasını istemeniz gerekir.

clientRenewProhibited

Bu durum kodu, alan adınızı yenilemeye yönelik istekleri reddetmek için alan adınızın kayıt defterine bildirir. Genellikle yasal uyuşmazlıklar sırasında veya alan adınız silinmeye maruz kaldığında yürürlüğe girmiş nadir bir durumdur.
Bu durum, alan adınızdaki çözümlenmeye ihtiyacı olan bir sorunu gösterir. Sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmalısınız. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa ve yalnızca yenilemek istiyorsanız, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmasını istemeniz gerekir.

clientTransferProhibited

Bu durum kodu, alan adınızı, geçerli kayıt kuruluşunuzdan bir başkasına aktarmak için istekleri reddetme talimatını verir.
Bu durum, ele geçirme ve / veya sahtekarlıktan kaynaklanan yetkisiz transferleri önlemeye yardımcı olacak alan adı kaydının aktarılmasının mümkün olmadığını belirtir. Alanınızı aktarmak istiyorsanız, önce kayıt operatörünüzle bağlantı kurup bu durum kodunu kaldırmasını istemeniz gerekir.

clientUpdateProhibited

Bu durum kodu, alan adınızı güncellemeye yönelik istekleri reddetmek için alanınızın kayıt defterine bildirir.
Bu durum kodu, alan adını güncellemenin mümkün olmadığını, bu durum sahtekarlıktan kaynaklanan yetkisiz güncellemeleri önlemeye yardımcı olabileceğini belirtir. Alanınızı güncellemek istiyorsanız, önce kayıt operatörünüzle bağlantı kurup bu durum kodunu kaldırmasını istemeniz gerekir.

Aynı zamanda tüm açıklamaları ile beraber durum kodlarını ICANN’in resmi web sitesinden inceleyebilirsiniz. İlgili makaleye ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir